Data Business Analist

Job description

Als Data Business Analist en OTL modelleur werk je mee aan de verder uitbouw van de ObjectTypenBibliotheek (OTL). De OTL bevat alle definities van terreinobjecten/assets, hun eigenschappen en relaties en wordt opgesteld als o.a. een Informatiemodel bruikbaar voor Asset Management alsook om BIM toe te kunnen passen.


 • overleg met de infrastructuurobject-eigenaars om een unieke globaal geldende definitie van een infrastructuurobject/asset vast te leggen.
 • pragmatisch met gebruikersbevragingen en workshops, om tot een semantisch datamodel te komen.
 • Het moet ook praktisch implementeerbaar zijn voor data-uitwisseling en het wordt het databank-model van een nieuwe asset management databank/applicatie. 
 • Bij het opstellen van de definities bewaak je steeds de modelleerrichtlijnen voor data standaardisatie, het proces, de methode en houd je een overzicht op het grotere geheel van objecten in de bibliotheek. Je bent rechtstreeks verantwoordelijk voor de analyse en data modellering, met als deliverable implementatiemodellen, workshops en gedragenheid bij de asset-experten/gebruikers/data-eigenaars.

Job requirements

 • Je moet beschikken over een analytische geest en goed analytisch vermogen
 • Je moet oplossingsgericht en innoverend kunnen denken
 • Je bent communicatief sterk en een goede teamplayer
 • Je gaat planmatig te werk
 • Je kan veranderingsprojecten mee uitdragen en mensen overtuigen
 • Noties van Asset Management of Asset informatie Management in de verschillende fases van de levenscyclus van een asset.
 • Interesse in (bouwkundig) infrastructuur of elektromechanische infra