Project Manager

Job description

Als Project manager ben je verantwoordelijk voor en werk je mee aan de data analyse, migratietrajecten en de verdere uitbouw en coördinatie van de ObjectTypenBibliotheek ten behoeve van BIM en AIM.


De OTL bevat alle definities van terreinobjecten, hun eigenschappen en relaties en wordt opgesteld als o.a. een Informatiemodel bruikbaar voor Asset Management alsook om BIM toe te kunnen passen.

Daarnaast doorlopen we enkele data analyse en migratietrajecten om te zien welke ‘legacy’ of ‘As Is’ data kan gemigreerd worden naar de nieuwe databank/applicatie die dit nieuwe informatiemodel - zijnde de OTL heeft aangenomen.


Je staat de klant (interne medewerkers en externe belanghebbenden), het OTL, Data en BIM team, de ontwikkelteams en de gebruikers bij, bij het migreren van hun data en het in gebruik nemen van de OTL als geïmplementeerd informatiemodel, plus je geeft advies in het ontwikkelen van de toepassingen en streeft naar het behalen van de doelstellingen van het AIM en BIM programma.


Je voornaamste focus ligt op: het coördineren en managen van de project(en) gerelateerd aan de datamigratie en OTL om de data over de assets in beheer van AWV conform de doelstelling van het BIM programma zo snel mogelijk in de nieuwe databank beschikbaar te stellen aan alle belanghebbenden of met andere woorden de nieuwe manier Asset Informatie Management te realiseren.

Job requirements

  • Je moet beschikken over een analytische geest en goed analytisch vermogen
  • Je moet oplossingsgericht en innoverend kunnen denken
  • Je bent communicatief sterk en een goede teamplayer
  • Je gaat planmatig te werk en een harde project manager
  • Je kan veranderingsprojecten mee uitdragen en mensen overtuigen
  • Je hebt kennis van projectmanagement, planning en strategieën
  • Kennis van Agile en Scrum
  • Relevante ervaring met het opstellen van datastandaarden/UML
  • Noties van Asset Management (ISO55001) of Asset informatie Management in de verschillende fases van de levenscyclus van een asset